Literární úterek 3. 3. 2015

co nejsrdečněji vás zvu na další Literární úterek, který se uskuteční 3. 3. od 18 hod v ClubCafé Pessoa (Občanské poradenské středisko, Třída ČSA 543/29, HK).

První půlhodinu věnujeme spolkové schůzi, kde nás čekají takové lahůdky jako volba nového předsedy spolku, nová koncepce členství a výhled aktivit na letošní rok. Poté nám bude ze své nové autogiografické tvorby za doprovodu příjemné hudby číst Pavel Pešát. Možná to bude povídka, možná časem i román…
Tak si nenechte toto důležité setkání ujít! Kdo nemůžete být přítomni, buďte aspoň na telefonu či skypu. Všem ostatním nabízím zase trochu toho lahodného moku a něco malého k zakousnutí ze skromné nabídky ClubCafé Pessoa.

Těším se na viděnou!
Zuzka Hloušková

Kategorie Kalendář událostí, Literární úterky | permalink


Komentáře nejsou povoleny.