Škrabodílny aneb soutěžní Škrabákovy dílny tvůrčího psaní

logo_skrabak_barvaŠkrabodílny navazují na 10 úspěšných ročníků literární soutěže O Cenu Hradeckého Škrabáka. Tak, jako se vše vyvíjí a roste, tak se také vyvíjí naše literární soutěž. Už jsme nebyli spokojení s tím, že pouze shromážďujeme literární počiny mladých lidí a rozdáváme ceny. Přemýšleli jsme tedy nad inovací soutěže a výsledkem společné práce jsou Škrabodílny, které v sobě spojují jednak prvek soutěživosti a výběru a jednak prvek podpory a rozvoje kvality literární práce mladých talentů. Jedinečností našich dílen je systematická a komplexní práce s autory ve věku 15-25 let, kteří se mohou dílen účastnit bezplatně. Důraz je kladen především na rozvíjení umělecké různorodosti a pozornost je proto věnována také žánrům zábavné literatury, které zajímají současnou mladou generaci. Účelem dílen je zachytit a rozvíjet zájem mladých lidí o literaturu vůbec a poskytnout těm nejtalentovanějším příležitosti k publikování na běžném časopiseckém, příp.i knižním trhu.
V naší republice sice probíhá několik podobných aktivit (např. semináře tvůrčího psaní Ivony Březinové, kurzy tvůrčího psaní on-line nebo letní škola Markéty Dočekalové, literární dílna Barbory Latečkové, literární workshopy Evy Hauserové, literární dílna Miloslava Lince) a také celá řada příležitostných literárních dílen, besed a workshopů, pořádaných veřejnými knihovnami. Většina z nich je však zaměřena na jednorázová (víkendová) zážitková setkání, kde mohou autoři konfrontovat svá díla s texty ostatních účastníků, získat zajímavé názory a ohlasy a sdělovat své dojmy ostatním. Výstupy z těchto dílen bývají zveřejněny prostřednictvím almanachů či sborníků, tedy specificky vytvořených nízkonákladových publikací, jejichž příjemci se pohybují v uzavřené komunitě spřízněných osob. Na principu vzájemné zpětné vazby funguje i celá řada serverů pro začínající autory (např. Písmák, LiteNky, LiTerra, Totem), která však podléhá naprosté subjektivitě, laickému přístupu hodnotitelů a často také selhává v samotné realizaci. Výjimku představuje nově se rozjíždějící projekt Epika, který však klade autorům bariéru v podobě poplatku za registraci, obdobně se chovají i některé z výše uvedených literárních dílen, kdy se zápisné pohybuje až v rozmezí 500-1000 Kč. Některé z dílen jsou žánrově úzce vymezené (scénář, sci-fi a fantasy) a většinou se konají v Praze nebo blízkém okolí, jsou tak nedostupné autorům z jiných regionů.
Všichni členové Spolku přátel krásného slova proto věří, že vznik Škrabákových dílen tvůrčího psaní bude přijat pozitivně a že se ho zúčastní minimálně tolik autorů, jako dosavadní literární soutěže O Cenu Hradeckého Škrabáka. Na účastníky se těší lektoři z řad českých spisovatelů, redaktorů a publicistů, kteří budou v jednotlivých dílnách hostovat.

Členové organizačního týmu Škrabodílen