Orgány spolku

Předseda

  • Jan Hloušek

Rada sdružení

  • Jan Hloušek
  • Lukáš Vaníček (jednatel)
  • Míša Vávrová (pokladnice)
  • Zuzana Hloušková (šéfredaktorka)
  • Jaroslav Svoboda (editor)

Valná hromada

  • Všichni členové spolku