O spolku

Spolek přátel krásného slova vznikl oficiálně na jaře 2003. Za svůj vzor si členové vybrali barokního literáta Jana Jeronýma Skriptoria, řečeného Škrabák, a pokusili se navázat na jeho literární a kulturní odkaz.

Cílem Spolku přátel krásného slova je podporovat rozvoj literatury ve všech jejích formách a žánrech, zejména metodicky pomáhat začínajícím autorům a všemožně podporovat zájem mladých lidí o literaturu. Vlajkovou lodí spolkové činnosti se stala literární soutěž O Cenu Hradeckého Škrabáka, jejíž pořádání spolek převzal po prvních 3 ročnících od jiné neziskové organizace. Tato soutěž umožňovala mladým autorům ve věku od 10 do 22 let vyjadřovat se prostřednictvím prózy, poezie i publicistiky. V roce 2011 došlo k její inovaci na Škrabákovy dílny tvůrčího psaní, které umožňují systematičtější práci s mladými talenty. Druhou výraznou složku činnosti spolku tvoří autorská čtení pořádaná ve Sluneční čajovně a krátkodobě v Literární kavárně SVK v Hradci Králové. Žánrové zaměření tvorby členů je velmi pestré, od poezie, přes fejetony a črty, pohádky, humoristickou prózu až k fantasy a science fiction.

Spolek přátel krásného slova má za sebou deset let poměrně bohaté činnosti, během kterých se podařilo zrealizovat 7 ročníků literární soutěže a z každé z nich vydat sborníček vítězných prací. Světlo světa spatřily také tři spolkové almanachy s ukázkami z díla členů a příležitostně je také distribuován literární e-zin Škrabopis (původně Škrabákův notes). Mezi nejnovější záměry patří zahájení vydavatelského programu Škrabákova expedice, v rámci kterého se v roce 2009 podařilo vydat knihu Jaroslava Svobody Houbotlas aneb Houbařův Hradec Králové a v roce 2010 fantasy román Zuzany Hlouškové Čtyři klíče. Nově se spolkaři věnují rozvoji subžánru sci-fi, takzvanému real-prediction. V rámci těchto snah vydali v roce 2012 mozaiku reálně neskutečných příběhů pod názvem Odpor je zbytečný, na kterou v roce 2014 navazovala mozaika neskutečně reálných příběhů My jsme vám to říkali.

Činnost spolku zaujala nejen hradecký magistrát, který ji začal pravidelně podporovat. V letech 2005 až 2008 členové úzce spolupracovali s Městskou knihovnou, v jejíž pobočce měl spolek až do konce roku 2008 klubovnu. Od roku 2009 intenzivně spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a se Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové. V současné chvíli má spolek 16 členů.