1. ročník

Slavnostní zakončení Škrabodílen 26. 10. 2011

skrabodilna1_vyhlaseni1Po tříměsíční práci nakonec úspěšně absolvovalo 12 autorů a svoje uznání jim přijel vyjádřit předseda českého PEN klubu Jiří Dědeček. Slavnostní ukončení 1. ročníku Škrabodílen proběhlo ve středu 26. října 2011 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové v rámci Setkání knihovnic a knihovníků a všech přátel krásného slova. Akce se uskutečnila pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a s podporou města Hradec Králové. (Pokračování textu…)

Kategorie 1. ročník

Reportáž z prvního ročníku

skrabodilna1_1Do prvního ročníku bylo přijato 28 autorů. Příspěvky byly nakonec rozděleny jen do tří sekcí:

•Škrabodílna A – Fantazijní příběhy
•Škrabodílna B – Příběhy z každodenního života, publicistika
•Škrabodílna C – Poezie

Uskutečnila se celkem 4 setkání (20. 3. 2011, 16. 4. 2011, 15. 5. 2011 a 12. 6. 2011), během kterých se účastníci pod vedením členů spolku a dalších hostů (např. Jan Čulík, šéfredaktor Britských listů) učili spisovatelskému řemeslu.

Na úspěšné absolventy ještě čeká slavnostní prezentace své tvorby s předáním osvědčení o účasti. Nejlepší díla budou uveřejněna časopisecky (Pevnost, Kulturní noviny, Britské listy, časopis Žlutý).

Úvodní setkání účastníků Škrabodílen v Komunitním centru B+. To bylo ještě plno… (Pokračování textu…)

Kategorie 1. ročník

Pravidla 1. ročníku

Zde najdete úplné znění pravidel pro účast zájemců ve Škrabodílnách. (Pokračování textu…)

Kategorie 1. ročník